Robotizētā atmīnēšanas platforma RAP001

Robotizētā atmīnēšanas platforma RAP001 ir paredzēta visu veidu sprādzienbīstamu priekšmetu vai munīcijas iznīcināšanai. Robota nelielie izmēri ļauj tam darboties sarežģītos apstākļos ar ierobežotu telpu. Atmīnēšana tiek veikta ar teleskopiska divlīmeņu trala palīdzību. Atmīnēšanas mašīna paredzēta dažāda veida atmīnēšanas darbiem, pamatā lauksaimniecības zemes atmīnēšanai. Mašīna ir aprīkota ar nakts redzamības iekārtām.  Vadība notiek attālināti līdz pat 500m.  Tam ir distancionāli vadāma sistēma, kura var darboties arī autonomi.