Militāro tehnoloģiju ražošana

Uzņēmuma LV-Teh galvenais mērķis ir uzlabot esošās militārās tehnikas efektivitāti, nodrošinot mūsu inovatīvo tehnoloģiju efektīvu integrāciju aizsardzības un civilajā sektorā, kas sniegtu papildu priekšrocības gan kaujas laukā, gan glābšanas vai citās misijās.

Galvenā darbība ir inovatīvu aizsardzības un militāro tehnoloģiju izstrāde, projektēšana un ražošana.