SIA LV-Teh jau piekto gadu nodarbojas gan ar militāro tehnoloģiju, gan civilo projektu izstrādi un  projektēšanu. Vairāki projekti jau ir realizēti, un ik dienu notiek darbs pie šo projektu attīstīšanas un uzlabošanas.

Apvienojot kompānijas LV-Teh darbinieku plašo pieredzi gan militārajā, gan metālapstrādes nozarē, kompānija turpina veiksmīgi un profesionāli strādāt pie jauniem projektiem, attīstot dažādu sarežģītības pakāpju militārās tehnoloģijas.

Projekts izstrādes procesā - "LV HADES"

Rotējošais atbalsta ieroču tornis  "RAIT 1"